Využitím Ness BI Factory snížíte náklady na realizaci datového skladu o 30 až 50 %

Produkt je přímo určen pro budování datových skladů a tržišť, konsolidaci dat z několika datových základen a přípravu dat pro koncové analytické aplikace (např. analytické CRM).

Domluvte si s námi schůzku

Hlavní přínosy

úspora času

úspora času

  • Využitím Ness BI Factory přeskočíte zdlouhavé rozmýšlení konceptu a komplikované nastavení BI nástrojů.
  • Realizace požadovaného BI řešení tak může začít hned po zahájení projektu.
úspora peněz

úspora peněz

  • Nepotřebujete žádné další licence na ETL/ELT nástroj. Plnou funkčnost získáte už v základním balíčku Ness BI Factory.
  • Dosáhnete revoluční úspory v nákladech na implementaci a rozvoj BI řešení. *
  • * Pokročilá metadata, sofistikované „OnClick“ propojení CASE nástroje s databází a využití generických komponent (např. pro historizaci) zjednodušuje a zlevňuje vývoj i testování celého řešení.
efektivita

efektivita

  • Modularita produktu Ness BI Factory umožňuje nastavení podle vašich potřeb.
  • Díky přehledné identifikaci chybových stavů zvýšíte efektivitu provozu BI řešení.

Pro koho je Ness BI Factory

Ness BI Factory vám pomůže řešit aktuální výzvy v oblasti Business Intelligence. Naše řešení je připravené nejen na budování zcela nových datových úložišť, ale i na komfortní doplnění stávajícího světa BI ve vaší firmě. Ve spojení s CRM přináší Ness BI Factory unikátní propojení know-how, technologií a 15 let zkušeností v BI pro lepší pochopení chování zákazníka.

Greenfield

Greenfield

Vybudujte nový datový sklad a začněte používat moderní analytické služby a nástroje. Zdokonalte své stávající BI a získejte nové informace o vaší společnosti.

S Ness BI Factory dosáhnete výrazného zefektivnění vývoje vašeho nového datového skladu. Výsledkem bude plně funkční BI řešení v krátkém časovém horizontu a při minimálních investičních nákladech.

“Implementované řešení s využitím Ness BI Factory umožnilo rychlé vybudování BI platformy a realizaci potřeb ESSOXu v oblasti klientských informací. Výhodou je snadná integrace do stávajícího prostředí a jednoduché zvládnutí nástroje interním týmem“

Tomáš Klíma, vedoucí IT, ESSOX s.r.o.

Společnost Ness získala v rámci 17. ročníku soutěže Microsoft Awards 2015 ocenění za nejlepší řešení v kategorii Projekty datové analytiky a Business Intelligence. Cena byla udělena projektu Implementace Ness BI Factory ve společnosti Essox s.r.o. V jednotlivých kategoriích bylo nominováno celkem 120 projektů z ČR.

Funkce a přehled modulů

Ness BI Factory poskytuje svou funkcionalitou kompletní prostředí pro budování datových úložišť. Z velké části jde o předpřipravené „krabicové“ řešení, které je zároveň dělitelné do několika funkčních celků. Modularita řešení umožňuje licencovat pouze moduly, které jsou nezbytné pro vaše potřeby.

Nástroje pro provoz & governance

Sekce obsahuje funkcionalitu zajišťující podporu, provoz a správu BI řešení. Jedná se o zpřístupnění metadat prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu, vizualizaci informací o dostupnosti datových služeb, zobrazování informací o průběhu zpracování dat a vyhodnocování uživatelsky definovaných kontrol datové kvality.

ELT Infrastruktura

Ness BI Factory zpracovává data na základě ELT principu a maximálně využívá sílu databázového serveru. Na rozdíl od klasického ETL přístupu tak není nutné investovat do výkonného aplikačního serveru. Celý proces zpracování dat včetně jeho řízení je plně v režii Ness BI Factory a cílové databáze. Základním modulem v této sekci je ELT PowerJet doplněný o moduly poskytující pokročilé techniky pro budování BI řešení.

Akcelerátory

Jednou z největší předností nástroje Ness BI Factory je schopnost výrazně zkrátit dobu v implementační fázi projektu. Zkrácení lze docílit zejména díky nástrojům pro vytváření a procesování analytických/řídicích metadat. Práce s Ness BI Factory je založena na bázi sofistikovaného „OnClick“ propojení CASE nástroje s databází. Tím je efektivně minimalizována pracnost spojená s vývojem a testováním BI řešení. Součástí sekce jsou předpřipravené referenční modely specifických oblastí BI, jako je například kontaktní historie klienta.

Metodologie

Pro každou fázi projektu (analýza, vývoj, test) vyvinul Ness vlastní metodiku opírající se o zkušenosti z dříve realizovaných projektů v kombinaci s nejlepšími známými postupy ze světa Business Intelligence.

Metodické zakotvení prvků rozšiřujících standardní architekturu datového skladu i datového a procesního modelování, umožňuje rychlý vývoj včetně snadné přenositelnosti know-how. Vše je zastřešeno metodikou pro řízení projektů, která pokrývá celý proces řízení a realizace projektu včetně následného provozu BI řešení.